Trang chủ

[section label=”Section slide” padding=”15px” class=”section-slide”]

[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” bg=”294″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/section]
[gap]

[section label=”section 3icon” padding=”0px” class=”section-text”]

[title style=”bold-center” text=”về chúng tôi” color=”rgb(52, 152, 219)”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Đại tràng ông lạc hay gọi tắt của bộ 2 sản phẩm là Đại Tràng Hàn Ông Lạc và Đại Tràng Nhiệt ông Lạc – Hỗ trợ giúp kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa, Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa do Viêm Đại Tràng Sản phẩm được cấp GPQC số 00793/2019/ATTP – XNQC và 00794/2019/ATTP – XNQC do Cục trường Cục AN TOÀN THỰC PHẨM ký xác nhận

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”296″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”vì sao” bg_color=”rgb(240, 181, 54)” padding=”0px” class=”section-text”]

[title style=”bold-center” text=”vì sao lựa chọn đại tràng ông lạc” color=”rgb(0, 6, 10)”]

[row v_align=”middle”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”299″ image_width=”36″]

Khuyến cáo

Thực phẩm này không phải là thuốc không cho tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”301″ image_width=”42″]

Đã được tiếp nhận công bố

Sản phẩm đã được công ty đăng ký tiếp nhận hồ sơ công bố tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”300″ image_width=”42″]

Được cấp phép quảng cáo

Sản phẩm đã được cục an toàn thực phẩm cấp giấy phép quảng cáo truyền thông số 00793/2019/ATTP-XNQC

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”section tin tức” class=”section-tin-tuc”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[title style=”bold-center” text=”tin tức” color=”rgb(52, 152, 219)”]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” excerpt=”false” image_height=”56.25{1e912abb0b5151975284b9ee08a663fe2784cb958f5e81ebbc2c67927bc9f65c}”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(78, 14, 14)”]

[title style=”bold-center” text=”đặt hàng sản phẩm” color=”rgb(242, 244, 246)”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”305″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

    [/col]

    [/row]

    [/section]